Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Ustawa deweloperska o ochronie praw nabywcy lokalu

Ustawa deweloperska o ochronie praw nabywcy lokalu

  1. Jaki był cel wprowadzenia ustawy deweloperskiej?

Głównym celem wprowadzenia nowych przepisów było zapewnienie ochrony praw nabywców nieruchomości na rynku pierwotnym. Do tej pory nabywca często nie miał dostępu do kluczowych informacji związanych z inwestycją i nie posiadał wiedzy pozwalającej na ocenę ryzyka związanego z zakupem mieszkania. Deweloper nie miał obowiązku zawierania umowy w formie aktu notarialnego, co skutkowało brakiem roszczenia o ustanowienie odrębnej własności lokalu i jego sprzedaży, a jedynie roszczeniem odszkodowawczym.

  1. Co jest najważniejszym rezultatem wprowadzenia ustawy deweloperskiej?

Wprowadzenie obowiązku podpisania umowy deweloperskiej to jeden z najważniejszych zapisów nowej ustawy. Obecnie, umowa z deweloperem podpisywana jest zawsze w formie aktu notarialnego. Deweloper zobowiązuje się w niej do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę po zakończeniu budowy, a nabywca zobowiązuje się do zapłaty ceny za nabycie tego prawa. W przypadku, gdy deweloper nie wywiąże się z tych zobowiązań w terminie określonym w umowie, nabywca jest uprawniony do odstąpienia od umowy deweloperskiej albo wystąpienia do sądu o wydanie orzeczenia nakładającego taki obowiązek na dewelopera.

  1. Co konieczne powinno znaleźć się w umowie deweloperskiej?

Ustawa deweloperska szczegółowo określa treść umowy. Powinny się w niej znaleźć m.in. informacje na temat terminów rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych, a także określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej i warunków zwrotu środków pieniężnych wpłaconych przez nabywcę. A także oświadczenie nabywcy o odbiorze prospektu informacyjnego dewelopera wraz z załącznikami i zapoznaniu się przez nabywcę z ich treścią oraz zobowiązanie dewelopera do wybudowania budynku, wyodrębnienia lokalu mieszkalnego i przeniesienia prawa własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z lokalu na nabywcę.

Przepisy nowej ustawy w sposób bardzo szczegółowy określają minimalną treść umowy z deweloperem. Musi ona zawierać m.in.: określenie stron, miejsca i daty podpisania umowy deweloperskiej; cenę nieruchomości, a także informację o nieruchomości obejmującą dane na temat powierzchni działki i stanie prawnym nieruchomości.

Oferta dla ciebie

Dowiedz się więcej na temat oferty Green House Development.
Bądź na bieżąco z promocjami!

* - Pflichtfeld
site regulations
Regulamin serwisu
* - pola wymagane