Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator Dowiedz się więcej o prospekcie deweloperskim

Dowiedz się więcej o prospekcie deweloperskim

  1. Co to jest Prospekt informacyjny?

To dokument, który zawiera szczegółowe dane o naszym deweloperze i interesującej nas inwestycji. Znajdują się w nim informacje na temat jego sytuacji prawno-finansowej oraz odpisy z KRS i ksiąg wieczystych, pozwolenia na budowę, sprawozdania finansowe, a także m.in. przykłady poprzednich ukończonych inwestycji.

Od 29 kwietnia 2012 każdy deweloper powinien go wręczyć każdemu klientowi w formie załącznika do umowy deweloperskiej. Prospekt informacyjny dotyczy konkretnej inwestycji deweloperskiej i jest integralną częścią umowy deweloperskiej. Wzór prospektu informacyjnego określa załącznik do ustawy deweloperskiej. Deweloper zobowiązany jest doręczyć nieodpłatnie Prospekt wraz z załącznikami osobom, które zdecydowały się zakupić mieszkanie i podpisać umowę deweloperską.

  1. Jakie zawiera informacje i z czego się składa?

Prospekt zawiera kompendium informacji o deweloperze, inwestycji i gruncie, na którym powstaje przedsięwzięcie. A także planie zagospodarowania działek sąsiednich, spodziewanym sposobie finansowania i zrealizowanych do tej pory inwestycjach dewelopera.
Prospekt składa się z dwóch zasadniczych części: ogólnej i indywidualnej. Część ogólna obejmuje kilka podrozdziałów. Pierwszy zawiera dane identyfikacyjne i kontaktowe dewelopera. Warto zapoznać się informacjami tu podanymi i wejść na przykład na stronę internetową spółki, gdzie zapoznamy się z inwestycjami firmy, jak i jej działalnością.

W części zatytułowanej „doświadczenie dewelopera” znajdziemy konkretne przykłady (nazwa, adres, daty) ukończonych inwestycji dewelopera. Możemy sprawdzić, czy deweloper realizuje projekty w terminie i dotrzymuje obietnic.

Uwaga:

Zrozumienie zapisów ustawy i samego Prospektu wymaga czasu, dlatego należy zapoznać się z nim bardzo dokładnie, aby mieć pewność, że decyzja o zakupie mieszkania jest przemyślana, a wybór dewelopera właściwy.

  1. W jakiej formie dostaniemy Prospekt informacyjny?

Prospekt informacyjny wraz z załącznikami deweloper doręcza nieodpłatnie na trwałym nośniku informacji, np. płycie CD lub w wersji papierowej. Jeżeli informacje zawarte w dokumencie ulegną zmianie, wówczas jest on doręczany w formie aneksu do prospektu informacyjnego, wraz z odpowiednimi załącznikami.
Uwaga: Informacja o zmianie prospektu informacyjnego lub załącznika może zostać doręczona w innej formie, ale za zgodą osoby zainteresowanej zawarciem umowy deweloperskiej.

Oferta dla ciebie

Dowiedz się więcej na temat oferty Green House Development.
Bądź na bieżąco z promocjami!

* - Pflichtfeld
site regulations
Regulamin serwisu
* - pola wymagane